Franziska Buckard i Esther Fritz – „Robiąc to, czego masz się nauczyć, uczysz się tego, co masz robić”

Pierwsze kroki w firmie: w 2016 roku jako stażystki (specjalistki ds. marketingu i zarządzania w przedsiębiorstwie)

Dzisiejsza pozycja: trzeci rok nauki zawodu (stan na 2018 rok)

Co przekonało Was do pracy w firmie Weber?
Innowacyjny i inspirujący wizerunek firmy Weber. Jest to stale rozwijające się partnerskie przedsiębiorstwo rodzinne, które bardzo dba o interesy pracowników. Do tego firmie Weber zależy na pozyskiwaniu i odpowiednim promowaniu utalentowanych ludzi wkraczających do zawodu. To promowanie polega na przykład na organizowanych przez zakład zajęciach dydaktycznych, możliwości odbycia zagranicznych praktyk oraz znakomitym budowaniu zespołów. Właśnie ta kultura koleżeńskiej współpracy zdecydowała w naszym przypadku o wyborze firmy Weber.

Jakie były Wasze początki w firmie Weber i jakie obszary poznałyście w okresie wdrażania?
Pierwszego dnia zostałyśmy serdecznie przyjęte przez kadrę instruktorów. Szkolenie zaczęło się od warsztatu powitalnego, gdzie miałyśmy szansę poznać nowych kolegów, również stażystów. Potem nastąpił obchód zakładu oraz pierwsze podstawy szkolenia handlowego. W ten sposób szybko zaprezentowano nam obszerny przegląd tego, jak będzie przebiegać szkolenie.
Ułatwiło nam to start w pierwszych działach, gdzie również trafiłyśmy pod opiekę przyjaźnie nastawionego zespołu, co znacznie przyspieszyło integrację z firmą.

Co, Waszym zdaniem, jest wyjątkowe w Weberze?
Na początku szybko zorientowałyśmy się, że stażyści są oczkiem w głowie firmy Weber. Widać to po systematycznym i bliskim kontakcie z instruktorami/opiekunami w formie regularnych spotkań, warsztatów i wspólnych projektów.
Niepowtarzalną cechą firmy Weber jest bardzo urozmaicony program szkolenia stażystów, którzy zapoznają się ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa. Staż obejmuje takie działy, jak rachunkowość/kontrola finansowa czy dział personalny. Uczestnicy poznają też inne segmenty przedsiębiorstwa, jak wezi-med, który zajmuje się inżynierią medyczną. Tutaj produkowane są produkty medyczne do sal operacyjnych w warunkach pomieszczenia sterylnego.

Jakie odpowiedzialne zadania mogłyście wykonywać w trakcie nauki?
Zadania w poszczególnych działach bardzo różnią się od siebie, ale wszystkie mają jeden punkt wspólny, a mianowicie szybko pozwala się na samodzielne wykonywanie wielu zadań, obdarzając tym samym stażystów dużym zaufaniem.
Na koniec szkolenia jego uczestnicy wiedzą już dobrze, co to znaczy księgowanie towarów wchodzących, obsługa zamówień i edytowanie faktur, dzięki czemu po zdaniu egzaminu końcowego mogą być od razu zatrudniani w dowolnym dziale przedsiębiorstwa.

O czym, Waszym zdaniem, muszą pamiętać młodzi adepci zawodu?
W późniejszej codziennej pracy bez przerwy powinny towarzyszyć im ciekawość, a przede wszystkim pasja do wykonywanego zawodu. Tak samo rzeczą oczywistą powinna być otwartość na rozmaite wyzwania i motywacja do ciągłego uczenia się nowych rzeczy. Należy życzliwie podchodzić do swojego środowiska pracy, wówczas wszystkie drogi będą stały otworem.

Jak wyglądają Wasze plany na przyszłość?
Celem jest zakończenie okresu nauki z dobrym wynikiem i udany początek pracy w przyszłym dziale firmy Weber. W przyszłości również będziemy dążyć do stałego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju.

Wasz slogan w odniesieniu do Waszej pracy?
„Do odważnych świat należy”.
Czasem po prostu trzeba pokonać własny opór i obawy, aby czegoś się nauczyć. Wszystko ułatwia silne zaangażowanie oraz mocne wsparcie ze strony instruktorów i opiekunów.