Qualität

Jakość

Prawdziwy konkurent: własna miara jakości

Można być tylko tak dobrym, jak cele, które się sobie wytycza. Z tego powodu coraz wyżej zawieszamy sobie poprzeczkę. W ten sposób możemy gwarantować najwyższą jakość.

Polityka jakości

„Dobre” nie jest dla nas żadną opcją.

Stabilna jakość naszych produktów, procesów i usług jest jedną z podstaw naszej pomyślnej działalności handlowej. Jakość oznacza dla nas spełnienie oczekiwań i wymagań naszych klientów.

Wymaga to precyzyjnego zestrojenia naszych umów i porozumień z wymaganiami naszych klientów oraz systematycznego spełniania uzgodnionych w ten sposób standardów jakości.

Każdy z pracowników ma prawo i obowiązek dążyć do stworzenia warunków ramowych, które zapewnią wytwarzanie produktów idealnej jakości.

Ciągłe doskonalenie jakości, z naciskiem na prewencję, jest dla nas w krótszej i dłuższej perspektywie warunkiem skutecznego obniżania kosztów i ważnym wkładem w ratowanie środowiska naturalnego.

Aby wygenerować jakość, należy w pierwszej kolejności przewidzieć możliwe błędy we wszystkich stadiach rozwoju i powstawania produktu oraz realizacji zamówienia, unikać ich występowania i konsekwentnie eliminować możliwe i realne źródła błędów. Prewencyjne zabezpieczenie i skuteczne poprawianie jakości ma priorytet dla wszystkich pracowników. Wymaga ono świadomego zaangażowania i aktywnej współpracy wszystkich zainteresowanych.

 

Sprawna organizacja i najbardziej postępowe metody zarządzania jakością tworzą do tego niezbędne ramy. Menedżerowie są zobowiązani stosować środki zarządzania jakością obowiązujące w ich obszarze odpowiedzialności, stale nadzorować ich skuteczność i dopasowywać je do najnowszych wniosków i wymogów.

Takie zrozumienie i uświadomienie oraz nastawienie wszystkich pracowników do kwestii jakości procesów i produktów są warunkiem wstępnym wzbudzenia fascynacji u naszych klientów, a tym samym trwałego sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

W myśl Total Quality Management postrzegamy zarządzanie jakością jako zadanie całego przedsiębiorstwa.

Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement (Farbflächenvergleich)

Zarządzanie jakością

Weber Kunststofftechnik stosuje prewencyjne zarządzanie jakością. To znaczy: Jakość jest rozwijana i produkowana, a nie sprawdzana. To wszystko jest zintegrowane z siecią procesów w przedsiębiorstwie. Proces ciągłego doskonalenia (KVP) jest zadaniem i obowiązkiem każdego pojedynczego pracownika.

Elementy naszego systemu zarządzania jakością:

 • certyfikacja wg IATF 16949, ISO 9001
 • CAQ: SAP R/3, FMEA 
 • Świadectwa sprawności maszyn i zdolności procesowej: z qs-STAT
 • Przydatność procesów kontrolnych: solara

Laboratorium zarządzania jakością

 • Dotykowa maszyna do pomiarów 3D
 • Optyczny system pomiarowy (GOM)
 • Mikroskop pomiarowy 2D
 • Testy materiałów
 • Testy farb
 • Testy wytrzymałości
 • Testy klimatyczne i testy rosy
 • Testy trwałości i niezawodności np. kinematyczne i wibracyjne
 • Stanowisko testów zderzeniowych do kinematycznych części wyposażenia wnętrz
 • Robot testowy w klimatyzatorze

Certyfikaty

Zakłady w Dillenburgu (Niemcy)

 • IATF 16949 Dillenburg (PDF)

  IATF 16949 Dillenburg (PDF)

  266 KB
 • ISO 9001 Dillenburg (PDF)

  ISO 9001 Dillenburg (PDF)

  270 KB

Zakłady w Legnicy (Polska)

 • IATF 16949 wezi-tec (PDF)

  IATF 16949 wezi-tec (PDF)

 • ISO 9001 wezi-tec (PDF)

  ISO 9001 wezi-tec (PDF)


Zakłady w Suzhou (Chiny)

 • IATF 16949 Weber Suzhou (PDF)

  IATF 16949 Weber Suzhou (PDF)

 • ISO 9001 Weber Suzhou (PDF)

  ISO 9001 Weber Suzhou (PDF)