Die Weber Gruppe: Infopoint

Deklaracja w sprawie ochrony danych

Obowiązująca od 24.05.2018 r. do 24.02.2019 r.

My, wezi-tec Sp. z o.o., podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych z ogromną powagą. Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko, jeśli jest to prawnie dozwolone lub wyrażą Państwo na to zgodę. Zgromadzone dane w żadnym wypadku nie są sprzedawane ani z jakichkolwiek innych powodów udostępniane osobom trzecim.

Data protection information for business partners and interested parties

Information on data protection regarding our processing under Articles 13, 14 and 21 of the General Data Protection Regulation (GDPR)

For detailed information please click here.

Deklaracja ochrony danych dotycząca korzystania z naszej strony internetowej

Oniższa deklaracja wyjaśnia, w jaki sposób ta ochrona jest gwarantowana i jaki rodzaj danych oraz w jakim celu jest zbierany.

Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych i dane kontaktowe

Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych:
Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

Weber GmbH & Co. KG
Kunststofftechnik • Formenbau
Industriestraße 14
35683 Dillenburg

telefon: +49 2771 394-0
faks: +49 2771 394-219
info(at)weber-dillenburg.de

Dane kontaktowe naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:
Weber GmbH & Co. KG
pełnomocnik ds. ochrony danych
HEC Harald Eul Consulting GmbH
Industriestraße 14
35683 Dillenburg
datenschutz(at)weber-dillenburg.de

Anonimowe zbieranie danych

Zbieramy ogólne, statystycznie relewantne dane o odwiedzinach naszej strony internetowej, ale bez przyporządkowywania ich konkretnym osobom. Do tej kategorii należą na przykład data i czas trwania odwiedzin na naszej stronie internetowej, używany system operacyjny, typ wyszukiwarki oraz referrer URL (poprzednio odwiedzana strona). Te informacje są analizowane jedynie do celów statystycznych, a następnie są one usuwane. Poszczególni użytkownicy pozostają przy tym anonimowi. Dane te nie są kojarzone z innymi źródłami danych.

Dane osobowe

Dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące sytuacji osobistej lub rzeczowej określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Do tej kategorii należą na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, kod pocztowy i numer telefonu. W Grupie Weber dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy udzielają nam ich Państwo sami, na przykład wypełniając formularz zgłoszeniowy lub przy rejestracji do serwisów spersonalizowanych. Państwa dane wprowadzone w formularzu są gromadzone tylko w odniesieniu do danego celu. Potrzebujemy na przykład Państwa kompletnego adresu, aby odpowiedzieć na zgłoszenia. Wykluczone jest przekazywanie Państwa danych osobom trzecim.

Państwa prawa do ochrony danych osobowych

Przy spełnieniu określonych przesłanek mogą Państwo dochodzić wobec nas swoich praw do ochrony danych osobowych.

  • Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację o zapisanych u nas swoich danych zgodnie z regulacjami art. 15 RODO (ewentualnie z ograniczeniami wg § 34 Federalnej ustawy o ochronie danych).
  • Zgodnie z art. 16 RODO na Państwa wniosek sprostujemy zgromadzone o Państwu dane, jeśli będą one nieprawdziwe lub błędne.
  • Na Państwa życzenie usuniemy Państwa dane zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 17 RODO, o ile nie będą temu stały naprzeciw inne uregulowania prawne (np. ustawowe obowiązki przechowywania danych lub ograniczenia wg § 35 Federalnej ustawie o ochronie danych) albo też przeważający interes po naszej stronie (np. w celu obrony naszych praw i roszczeń).
  • Przy uwzględnieniu przesłanek art. 18 RODO mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych.
  • Ponadto mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zgodnie z art. 21 RODO. W następstwie tego sprzeciwu będziemy zobligowani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. To prawo sprzeciwu obowiązuje jednak tylko wtedy, jeśli zaistnieją wyjątkowe okoliczności związane z Państwa sytuacją osobistą, przy czym prawa naszej firmy mogą niekiedy stać na przeszkodzie w uznaniu Państwa prawa do sprzeciwu.
  • Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania swoich danych, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 20 RODO, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do przetworzenia maszynowego lub do przekazania ich osobie trzeciej.
  • Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ze skutkiem na przyszłość.
  • Przysługuje Państwu również prawo zażalenia w organie nadzorującym ochronę danych (art. 77 RODO). Zalecamy jednak, zawsze najpierw kierować skargę do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Pliki cookies

Na stronach internetowych w wielu miejscach są używane tzw. pliki cookies. Służą podniesieniu atrakcyjności, efektywności i bezpieczeństwa naszej oferty. Cookies to małe pliki tekstowe, gromadzone na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa wyszukiwarkę. Pliki cookies na naszej stronie internetowej nie zbierają danych osobowych dotyczących Państwa ani o korzystaniu przez Państwa z naszych stron. Większość z używanych przez nas plików cookies to tak zwane „session cookies”. Są automatycznie usuwane z chwilą opuszczenia naszej strony. Cookies nie wyrządzają żadnej szkody na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Mogą jednak też Państwo dokonać takich ustawień w swojej wyszukiwarce, aby odrzucała pliki cookies lub ich wcześniejsze wyświetlanie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli też Państwo skorzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies ze swojego systemu operacyjnego (np. w Windows Explorer).

Zapytania kontaktowe/możliwość kontaktu

Jeśli do nawiązania kontaktu z nami skorzystają Państwo z formularza kontaktowego albo e-maila, podane przy tej okazji dane zostaną użyte do rozpatrzenia Państwa zapytania. Podawanie danych konieczne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie – bez ich udostępnienia udzielenie odpowiedzi jest niemożliwe lub możliwe co najwyżej w ograniczonym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane zostaną usunięte natychmiast po ostatecznym udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, o ile usunięciu nie staną na drodze ustawowe obowiązki przechowywania danych ani przeważający interes z naszej strony, jak choćby późniejsza realizacja umowy.

Aplikacje online/publikacja ogłoszeń o pracę

Mają Państwo możliwość składania u nas aplikacji za pośrednictwem naszej witryny internetowej.W przypadku cyfrowych aplikacji Państwa dane osobowe i dane dotyczące samych aplikacji są przez nas gromadzone i przetwarzane elektronicznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. For detailed information please click here.

Data protection information for applicants

Weber Group respects your privacy and takes the protection of your personal data very seriously.

Therefore we survey, process and use personal data only in accordance with the applicable legal provisions and requirements and would like to inform you comprehensively about the processing of your personal data in the context of your application. Please note our Data protection information for applicants.

Dalsze informacje

Zależy nam na Państwa zaufaniu. Dlatego w każdej chwili jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i odpowiedzi dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania, na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi w niniejszej Deklaracji w sprawie ochrony danych lub jeśli życzą sobie Państwo bardziej szczegółowych informacji na ten temat, proszę w każdej chwili zwrócić się do nas na adres datenschutz(at)weber-dillenburg.de.