Weber Gruppe: Management

Zarząd

Kiedy tradycja i przyszłość tworzą jedność.

Nasz Zarząd przywiązuje ogromną wagę do jasnych struktur decyzyjnych, płaskich hierarchii i bezpośredniej komunikacji. Sprzyja to działaniu na wszystkich szczeblach z poczuciem osobistej odpowiedzialności.

Dr. Thomas Zipp, Geschäftsführender Gesellschafter der Weber Gruppe/CEO

Dr Thomas Zipp

Prezes Zarządu Grupy Weber/CEO

„Dla mnie, jako osoby zarządzającej przedsiębiorstwem rodzinnym w trzecim pokoleniu, ważne jest, aby rozwijać Grupę Weber na fundamencie wartości naszej rodziny właścicieli i dalej podnosić wartość przedsiębiorstwa. Równocześnie przygotowuję nasze przedsiębiorstwo, następców i kierownictwo firmy na wyzwania czekające przed następną generacją.

Podstawą wszelkich sukcesów przedsiębiorstwa są nasi klienci, których nie tylko chcemy przekonywać do siebie ogromnym zaangażowaniem i pasją, lecz wręcz zafascynować. Wszystkie nasze myśli i czyny mają przynosić naszym klientom odczuwalną i wyraźną korzyść, dzięki nadzwyczajnym rozwiązaniom i wysokiej rzetelności. Opinie naszych klientów są dla nas bodźcem do wprowadzania skutecznych usprawnień.<br/> Kluczem do największych sukcesów Grupy Weber są nasi kompetentni pracownicy we wszystkich zakładach na całym świecie. Właśnie ten globalny łańcuch tworzący wartość dodaną czyni z nas atrakcyjnego i autentycznego partnera dla naszych klientów.”


Jan Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Weber Gruppe/CFO

Jan Thomas Schmidt

Członek Zarządu Grupy Weber/CFO

„Razem odpowiadamy za nasze osiągnięcia i nasze sukcesy w Grupie Weber. Pragnę mocno mieć w nich także swój udział i podejmować decyzje dotyczące przedsiębiorstwa, które posłużą naszym celom i zapewnią cenny sukces naszego przedsiębiorstwa. Ręczę za te decyzje i jestem świadom, że będą one stanowiły kryterium mojej oceny.

Ważne jest dla mnie, abyśmy traktowali siebie nawzajem z otwartością i poszanowaniem, a także po partnersku szukali właściwych rozwiązań dla dobra naszych klientów. Będziemy potrzebowali do tego stałej gotowości do nieustannego analizowania naszych działań, rozwijania nowych pomysłów i dostosowywania się do nowych rynków. Ręczą za to nasi pracownicy, nasi managerowie i my, jako zarząd w Grupie Weber, wkładając w to naszą pasję i zaangażowanie.”


Boris Zipser, Geschäftsführer der Weber Gruppe/COO

Boris Zipser

Członek Zarządu Grupy Weber/COO

„Jako członkowie zarządu dążymy do stałego, podporządkowanego przyszłości i zyskownego rozwijania przedsiębiorstwa i jego pracowników. W erze cyfrowej transformacji, która w znacznym stopniu decyduje o skutecznej innowacyjności w produktach, technologiach i formach organizacyjnych, wymaga to wzmożonej gotowości do wprowadzania zmian.

Przy czym ogromną wagę przywiązuję do tego, aby zmianę rozumieć jako szansę i odważnie wkraczać na nowe drogi. Tylko wtedy uda się nam wyróżnić na tle konkurencji i na długi czas pozostać fascynującym partnerem dla naszych klientów.

Konsekwentnie podnoszone są możliwości osobiste, organizacyjne i technologiczne, z wyprzedzeniem dodawane są nowe kompetencje.

Nasz wspólny sukces jest oparty na fundamencie wzajemnego poszanowania i pełnego zapału do pracy wszystkich pracowników oraz kadry menadżerskiej.”