Weber Gruppe: Management

Zarząd

Kiedy tradycja i przyszłość tworzą jedność.

Nasz Zarząd przywiązuje ogromną wagę do jasnych struktur decyzyjnych, płaskich hierarchii i bezpośredniej komunikacji. Sprzyja to działaniu na wszystkich szczeblach z poczuciem osobistej odpowiedzialności.

Dr. Thomas Zipp, Geschäftsführender Gesellschafter der Weber Gruppe/CEO

Dr Thomas Zipp

Prezes Zarządu Grupy Weber/CEO

„Dla mnie, jako osoby zarządzającej przedsiębiorstwem rodzinnym w trzecim pokoleniu, ważne jest, aby rozwijać Grupę Weber na fundamencie wartości naszej rodziny właścicieli i dalej podnosić wartość przedsiębiorstwa. Równocześnie przygotowuję nasze przedsiębiorstwo, następców i kierownictwo firmy na wyzwania czekające przed następną generacją.

Podstawą wszelkich sukcesów przedsiębiorstwa są nasi klienci, których nie tylko chcemy przekonywać do siebie ogromnym zaangażowaniem i pasją, lecz wręcz zafascynować. Wszystkie nasze myśli i czyny mają przynosić naszym klientom odczuwalną i wyraźną korzyść, dzięki nadzwyczajnym rozwiązaniom i wysokiej rzetelności. Opinie naszych klientów są dla nas bodźcem do wprowadzania skutecznych usprawnień.<br/> Kluczem do największych sukcesów Grupy Weber są nasi kompetentni pracownicy we wszystkich zakładach na całym świecie. Właśnie ten globalny łańcuch tworzący wartość dodaną czyni z nas atrakcyjnego i autentycznego partnera dla naszych klientów.”


Boris Zipser, Geschäftsführer der Weber Gruppe/COO

Boris Zipser

Członek Zarządu Grupy Weber/COO

„Jako członkowie zarządu dążymy do stałego, podporządkowanego przyszłości i zyskownego rozwijania przedsiębiorstwa i jego pracowników. W erze cyfrowej transformacji, która w znacznym stopniu decyduje o skutecznej innowacyjności w produktach, technologiach i formach organizacyjnych, wymaga to wzmożonej gotowości do wprowadzania zmian.

Przy czym ogromną wagę przywiązuję do tego, aby zmianę rozumieć jako szansę i odważnie wkraczać na nowe drogi. Tylko wtedy uda się nam wyróżnić na tle konkurencji i na długi czas pozostać fascynującym partnerem dla naszych klientów.

Konsekwentnie podnoszone są możliwości osobiste, organizacyjne i technologiczne, z wyprzedzeniem dodawane są nowe kompetencje.

Nasz wspólny sukces jest oparty na fundamencie wzajemnego poszanowania i pełnego zapału do pracy wszystkich pracowników oraz kadry menadżerskiej.”


Jürgen Deters, CFO der Weber Gruppe

Jürgen Deters

Członek Zarządu Grupy Weber/CFO

„Naszym zadaniem jako kierownictwa jest zapewnienie firmie pomyślnej przyszłości.

Wszyscy razem – kierownictwo, rada pracownicza i pracownicy – wypełniamy swoje obowiązki z pasją i wyobraźnią i podążamy za naszą misję, aby fascynacja firmą Weber byłą namacalna dla naszych partnerów biznesowych i dla nas wszystkich każdego dnia.
Dlatego też stoimy przed wieloma wyzwaniami wynikającymi z szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego, które wymagają od nas dużej gotowości do zmian i wysokiej wydajności.

Szczególną wagę przywiązuję do przejrzystości procesów operacyjnych, solidnych podstaw finansowych firmy, stałego rozwoju na wszystkich szczeblach oraz osobistego zaangażowania wszystkich pracowników. Nasz sukces opiera się na wartościach firmy rodzinnej, a w szczególności na wzajemnym poszanowaniu i przyjaznych relacjach”.