Zarząd

Kiedy tradycja i przyszłość tworzą jedność.

Nasz Zarząd przywiązuje ogromną wagę do jasnych struktur decyzyjnych, płaskich hierarchii i bezpośredniej komunikacji. Sprzyja to działaniu na wszystkich szczeblach z poczuciem osobistej odpowiedzialności.


Członek Zarządu Grupy Weber/CSTO/COO

Andreas Becker

Członek Zarządu Grupy Weber/CEO/COO


"Jako zarząd stale rozwijamy Grupę Weber i dążymy do rentownego wzrostu. Elastycznie reagujemy na zmiany (makroekonomiczne), przywiązujemy wagę do zrównoważonego łańcucha wartości i oferujemy naszym klientom wartość dodaną w postaci innowacyjnych produktów. 
Jesteśmy zdeterminowani, aby przełamywać nowe obszary, polegać na naszej wiedzy technologicznej i kształtować idee jutra. To wyróżnia nas na tle konkurencji i sprawia, że pozostajemy fascynującym partnerem dla naszych klientów.
Nasz wspólny sukces opiera się na fundamencie wzajemnego uznania i pełnego pasji zaangażowania wszystkich naszych pracowników i menedżerów.