Benefits

Korzyści

W naszej ofercie mamy coś wyjątkowego.

W Grupie Weber dobro naszych pracowników leży nam na sercu. Dlatego uważamy za swój obowiązek stworzyć im jak najlepsze warunki.

Stanowisko w Grupie Weber to nie jest zwykła praca. Oferujemy pracę zawodową w przedsiębiorstwie odnoszącym sukcesy i odnotowującym stały wzrost, a wraz z nią liczne korzyści: Elastyczne modele czasu pracy, zakładowy system zarządzania zdrowiem i rozmaite oferty sportowe to tylko trzy plusy, które czynią firmę Weber tak atrakcyjnym pracodawcą. Gwarantujemy przyjazne środowisko pracy oraz atmosferę pracy nacechowaną otwarciem na świat i poszanowaniem wartości. Ta otwartość objawia się także w międzynarodowym ukierunkowaniu naszego przedsiębiorstwa, w którym zatrudnieni są pracownicy reprezentujący ponad 15 nacji. W dużym stopniu wspieramy rozwój wszystkich swoich pracowników – wykraczając daleko poza zakres wymagany przez ustawodawcę.

Dodatkowe oferty dla naszych pracowników – w skrócie:

Brak barier

Zarządzanie zdrowiem

Wydarzenia dla pracowników

Pojazdy służbowe

Dobre połączenie komunikacyjne

Miejsca parkingowe w siedzibie firmy

Coaching

Szkolenia

Elastyczny czas pracy/praca w niepełnym wymiarze godzin

Home Office

Korzystanie z Internetu

Służbowy telefon komórkowy

Notebook

Mobile Office

Darmowe napoje

Catering

Zakładowe ubezpieczenie emerytalne

Osobiste konto czasu pracy

Premia pracownicza/udział w zyskach firmy

Rower w leasingu

Przedsiębiorstwo rodzinne

Koledzy różnych narodowości

*Uwaga: W zależności od lokalizacji i sprawowanej funkcji w przedsiębiorstwie