Studenten & Absolventen

Studenci i absolwenci

Po dyplomie czy przed dyplomem?

Jesteś jeszcze na uczelni, ale masz ochotę na praktykę? Skończyłeś już studia i szukasz idealnej pracy? W Grupie Weber na studentów i absolwentów czekają wielce obiecujące możliwości.

Chętnie inwestujemy w przyszłe talenty. Dlatego dajemy im różne możliwości podjęcia u nas pracy jeszcze w trakcie studiów albo zaraz po uzyskaniu dyplomu. Zachęcamy do zapoznania się z przeglądem naszych ofert w zakładach w Dillenburgu (Niemcy), Legnicy (Polska) i Suzhou (Chiny).

Traineeprogramme

Program szkoleniowy

Odkrywanie i rozwijanie własnych atutów.

Zakład w Dillenburgu

Grupa Weber ma w zanadrzu ciekawe programy szkoleniowe dla działu handlowego i technicznego. W tym czasie skupiamy się na rozpoznawaniu i promowaniu silnych stron pracowników. Nasz wspólny cel brzmi: „Wykształcić” nowych pracowników do naszego przedsiębiorstwa. Rzeczą oczywistą jest wówczas indywidualna opieka nad pracownikami.

 

Quick Facts

Warunek wstępny: ukończone studia
Grupa docelowa: handlowcy i inżynierowie
Oferta:

 • jednoroczny program szkoleń dotyczących projektów i praktyki
 • Indywidualnie dostosowany do możliwości i kwalifikacji
 • Umożliwienie jak najlepszego startu w przedsiębiorstwie
 • Merytoryczna i kompetentna pomoc ze strony osobistego mentora

Dalsze informacje:


Studienarbeit Studium

Prace studenckie

Z perspektywą na przyszłość

Zakłady Dillenburg i Legnica

Jak twierdził Goethe, wszelka teoria jest szara. W Grupie Weber studenci różnych kierunków mają możliwość oprzeć swoje prace licencjackie i magisterskie na niezbędnym fundamencie praktycznym. Rzecz jasna z konkretnymi zagadnieniami i kwestiami zaczerpniętymi bezpośrednio z praktyki naszego przedsiębiorstwa.

 

Quick Facts

Grupa docelowa: Studenci planujący napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej
Zalety: praktyczne ugruntowanie teorii wyniesionej ze studiów
Oferta:

 • Prace studenckie są możliwe w różnych obszarach przedsiębiorstwa
 • Optymalna opieka ze strony wykwalifikowanych pracowników

Dalsze informacje:


Duales Studium

Dualny program studiów

Najlepsze z dwóch światów

Zakład w Dillenburgu

Mając już choćby maturę zawodową w kieszeni można odbyć studia licencjackie na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa, inżynierii zarządzania lub inżynierii w systemie dualnym. Oprócz tradycyjnych bloków teoretycznych na uniwersytecie są też zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwie. Dualny system studiów w Grupie Weber umożliwia pogłębianie w praktyce teoretycznych treści studiów w rzeczywistych projektach oraz integrację z naszym innowacyjnym środowiskiem biznesowym. Oprócz świetnych perspektyw zawodowych dualny system studiów daje jeszcze jedną korzyść: W przeciwieństwie do zwykłego toku studiów student, jako pracownik naszego przedsiębiorstwa, otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie.

Quick Facts

Grupa docelowa:

 • Każdy kto ma przynajmniej świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższej szkole zawodowej

Zalety:

 • Integracja z przedsiębiorstwem od samego początku
 • Intensywne pogłębianie wiedzy teoretycznej w praktyce
 • Niezależność finansowa
 • Znakomite perspektywy na rozwój kariery i zawodowy

Oferta:

 • Studia licencjackie lub magisterskie
 • Oferowane kierunki studiów licencjackich: Inżyniera zarządzania ze specjalizacją Budowa maszyn, Inżynieria zarządzania ze specjalizacją Zarządzanie przedsiębiorstwami średniej wielkości
 • Dyplom szkoły wyższej honorowany na całym świecie: licencjat BBAE lub BBA
 • Oferowane kierunki studiów: w uzgodnieniu
 • Dyplom szkoły wyższej honorowany na całym świecie: magister inżynier lub magister nauk

  Praktikum Composing

  Praktyka

  Zamiast parzenia kawy – zdobywanie praktycznego doświadczenia.

  Zakłady Dillenburg i Legnica

  Praktyki w czasie studiów na uniwersytecie czy politechnice stały się już standardem, a niekiedy nawet warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Grupa Weber angażuje się także na tym polu i daje możliwość zdobywania doświadczenia w naszym przedsiębiorstwie w ramach takich praktyk. U nas praktykanci są bezpośrednio włączani w bieżące procesy pracy i dzięki pracy przy konkretnych projektach mogą przyjrzeć się od środka różnym obszarom działalności firmy.

   

  Quick Facts

  Grupa docelowa: studentki/studenci
  Zalety: praktyczne doświadczenie zdobyte w czasie studiów ma korzystny wpływ na późniejszy start zawodowy
  Oferta:

  • szybkie wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce
  • włączenie w codzienną pracę firmy
  • bezpośrednia praca przy realnych projektach

  Dalsze informacje:


  Werksstudent

  Pracujący studenci

  Moment, w którym teoria łączy się z praktyką.

  Zakład w Dillenburgu

  Pracujący studenci są zawsze mile widziani w Grupie Weber. Wspieramy przyszłe talenty już dzisiaj w praktycznym wykorzystywaniu wiedzy przyniesionej z sali wykładowej. Studenci mogą zdobyć informacje przyglądając się od środka naszemu przedsiębiorstwu, jednocześnie splatając teorię z praktyką. Co więcej, umożliwiamy pisanie u nas zarówno prac licencjackich, jak i magisterskich.

  Quick Facts

  Grupa docelowa:

  • Studenci/studentki

  Oferta:

  • Aktywny udział w rzeczywistych projektach
  • Szansa napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej w Grupie Weber
  • Wczesne zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i świata pracy

  Zalety:

  • Networking – nawiązywanie cennych kontaktów
  • Współpraca ze specjalistami i menedżerami
  • Bycie członkiem dynamicznego zespołu
  • Rozwój i aktywne promowanie własnych umiejętności
  • Finansowanie studiów

  Czasy pracy:

  • Maks. 20 godzin w okresie zajęć dydaktycznych i pełny etat w czasie bez zajęć
  • Elastyczne godziny pracy w uzgodnieniu z zespołem i oddziałem
  Ferienarbeit

  Praca wakacyjna

  Płatna faza orientacji zawodowej.

  Zakład w Dillenburgu

  Uczniom i studentom oferujemy możliwość pracy wakacyjnej na pełen etat i poprawę własnego budżetu urlopowego. Wystarczy się do nas zgłosić i wziąć do pracy.

   

  Quick Facts

  Grupa docelowa: Uczennice/uczniowie i studentki/studenci
  Oferta: możliwość pracy na produkcji (system trzyzmianowy)
  Wymagania:

  • Ukończone 18 lat
  • Ważne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / z uczelni
  • Najlepiej zgłosić się trzy miesiące przed wybranym terminem rozpoczęcia pracy.

  Zakład Legnica

  Zainteresowanym i ambitnym uczennicom i uczniom oraz studentkom i studentom oferujemy zdobywanie praktycznych doświadczeń zawodowych w czasie wakacji i w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych – oczywiście ze stosownym wynagrodzeniem.

  Quick Facts

  Grupa docelowa: Uczennice/uczniowie i studentki/studenci
  Oferta: możliwość pracy w różnych działach
  Wymagania:

  • Ukończone 16 lat
  • Ważne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / z uczelni
  • Aplikację powinno się zgłosić na trzy miesiące przed wybranym terminem rozpoczęcia pracy.

  Zakład Suzhou

  Systematycznie szukamy pracowników wakacyjnych w okresie od czerwca do października. Głównym miejscem zatrudnienia jest dział produkcji Weber Plastics Technology & Mould Making Ltd.

  Quick Facts

  Grupa docelowa: Uczennice/uczniowie i studentki/studenci
  Dział pracy: produkcja
  Okres: od czerwca do października