Schüler

Uczniowie

Od szkolnej ławki do ławy warsztatowej. Czas podnieść swoje kwalifikacje!

Masz już dość suchej teorii i chcesz zebrać praktyczne doświadczenia w zawodzie? U nas możesz liczyć na uzyskanie wysokich kwalifikacji i urozmaicony cykl kształcenia, który mobilizuje do pracy i stawia przed Tobą nowe wyzwania.

Jako przyszłościowe i nowoczesne przedsiębiorstwo wiemy, że najbardziej opłacalne są inwestycje w przyszłe talenty. Dlatego oferujemy uczniom bardzo wysoki poziom kształcenia. W ten sposób kształcimy nie tylko następne pokolenie ekspertów, lecz także pracowników, którzy w przyszłości będą stanowić filary naszego sukcesu. Tutaj możecie zapoznać się z przeglądem naszych ofert w zakładach w Dillenburgu (Niemcy), Legnicy (Polska) i Suzhou (Chiny).

Praktikum Helpdesk

Praktyka

Zamiast parzenia kawy – zdobywanie praktycznego doświadczenia.

Zakłady Dillenburg i Legnica

Chodzisz do szkoły i chciałbyś zdobyć praktyczne doświadczenie w przedsiębiorstwie? Grupa Weber chętnie angażuje się także na tym polu. U nas praktykanci są bezpośrednio włączani w bieżące procesy pracy i dzięki pracy przy konkretnych projektach mogą przyjrzeć się od środka różnym obszarom działalności firmy.

 

Quick Facts

Grupa docelowa: uczennice/uczniowie
Zalety: praktyczne doświadczenie zdobyte w okresie szkolnym ma korzystny wpływ na późniejszy start zawodowy
Oferta:

 • zapoznanie się z codzienną pracą w firmie
 • bezpośrednia praca przy realnych projektach
 • wsparcie ze strony opiekuna stażystów

Dalsze informacje:

Ausbildung
Ausbildung
Ausbildung
Ausbildung Lager
Ausbildung
Ausbildung
Ausbildung
Ausbildung

Wykształcenie

Właśnie po to siedzieliście w szkolnych ławach.

Zakład w Dillenburgu

Zaprojektuj z nami przyszłość! Grupa Weber chętnie promuje przyszłe talenty. Chodzi nam o nauczenie podejmowania własnej inicjatywy i świadomej odpowiedzialności, oraz o wzmocnienie indywidualnych umiejętności osób objętych nauką.

Centralnymi pojęciami są dla nas uczenie się i odkrywanie. Wiemy bowiem, że świeżo upieczony stażysta nie posiada jeszcze takiej wiedzy i know-how, jak wieloletni pracownik. Nasi stażyści poznają poza tym wszystkie działy naszego przedsiębiorstwa. Gwarantuje to dogłębny wgląd w całą strukturę przedsiębiorstwa. Nasz wysoki poziom wykształcenia, rodzinne środowisko, pomocni koledzy, płaskie hierarchie oraz jasne struktury dodatkowo ułatwiają start w życie zawodowe. Wykwalifikowany i profesjonalny zespół instruktorów otacza każdego stażystę opieką i wsparciem, a także zawsze jest gotów wysłuchać ich pytań i pomóc w rozwiązaniu problemów.

Naszym celem jest przyjąć jak najwięcej stażystów po pomyślnym zakończeniu studiów, ponieważ jako rozrastające się przedsiębiorstwo stale poszukujemy zaangażowanych specjalistów do realizacji ambitnych projektów.

Aby nasze zespoły były optymalnie obsadzone, oferujemy szerokie spektrum kształcenia w zawodach technicznych i handlowych. Tutaj znajdziecie przegląd oferty edukacyjnej Grupy Weber.

specjaliści ds. marketingu i zarządzania w przedsiębiorstwach

Warunki wstępne:

 • dyplom ukończenia szkoły głównej lub wyższego stopnia z wynikiem bardzo dobrym
 • dobra znajomość języka niemieckiego, angielskiego i matematyki
 • zdolność pracy w zespole, komunikatywność oraz elastyczność
 • odpowiedzialność, rzetelność i chęć do samodzielnej pracy
 • zainteresowanie korelacjami ekonomicznymi i marketingowymi

Okres kształcenia:

 • 3 lata (egzamin częściowy po 1,5 roku i egzamin końcowy po 3 latach)

technolodzy tworzyw sztucznych i kauczuku

Warunki wstępne:

 • dyplom ukończenia szkoły głównej lub wyższego stopnia z wynikiem dobrym
 • wiedza techniczna i umiejętności rzemieślnicze
 • zainteresowane fizyką, matematyką i chemią
 • zdolność pracy w zespole

Okres kształcenia:

 • 3 lata (egzamin końcowy AP1 + AP2: po 1,5 roku i 3 latach)

specjaliści IT ds. integracji systemów

Warunki wstępne:

 • dyplom ukończenia szkoły głównej lub wyższego stopnia z wynikiem bardzo dobrym
 • dobra znajomość systemów przetwarzania danych i języka angielskiego
 • zainteresowanie nowymi technologiami i wiedza techniczna

Okres kształcenia:

 • 3 lata (egzamin częściowy po 1,5 roku i egzamin końcowy po 3 latach)

Zakład Legnica

Zaprojektuj z nami przyszłość! Grupa Weber chętnie promuje przyszłe talenty. Chodzi nam o nauczenie podejmowania własnej inicjatywy i świadomej odpowiedzialności, oraz o wzmocnienie indywidualnych umiejętności osób objętych nauką.

Razem z innymi firmami z regionu tworzymy system kształcenia, który oparty jest na dwóch zasadniczych założeniach: nauce i odkrywaniu. Wiemy, że świeżo upieczony stażysta nie posiada jeszcze takiej wiedzy i know-how, jak wieloletni pracownik. Z tego względu nasi stażyści przechodzą w różnym stopniu przez wszystkie działy naszego przedsiębiorstwa. Gwarantuje to dogłębny wgląd w całą strukturę przedsiębiorstwa. Rodzinne otoczenie, pomocni koledzy, płaskie hierarchie oraz jasne struktury dodatkowo ułatwiają start w życie zawodowe. Nasz zespół instruktorów otacza każdego stażystę opieką i wsparciem, a także zawsze jest gotów wysłuchać ich pytań i pomóc w rozwiązaniu problemów.

Naszym celem jest przyjąć jak najwięcej stażystów po pomyślnym zakończeniu studiów, ponieważ jako rozrastające się przedsiębiorstwo stale poszukujemy zaangażowanych specjalistów do realizacji ambitnych projektów.

Jeśli masz pytania odnośnie kształcenia w wezi-tec, prosimy o kontakt z nami:

Human Resources
tel.: +48 76 85 51-967 / -968
e-mail: kariera(at)wezi-tec.pl

Nauka Plus

Dwa dyplomy za jednym zamachem

Zakład w Dillenburgu

Ten dualny system kształcenia umożliwia, oprócz ukończenia honorowanego przez państwo kształcenia zawodowego, osiągnięcia także dojrzałości do kształcenia w wyższej szkole zawodowej. W ciągu tygodnia odbywają się regularne zajęcia w szkole zawodowej albo praca w zakładzie – w zależności od planu kształcenia. Natomiast w soboty odbywają się przygotowujące do egzaminu zajęcia, które mają na celu osiągnięcie dojrzałości uprawniającej do studiowania w wyższej szkole zawodowej. Tym sposobem można w ciągu trzech lat uzyskać dwa dyplomy.

Duales Studium

Dualny program studiów

Najlepsze z dwóch światów

Zakład w Dillenburgu

Mając już choćby maturę zawodową w kieszeni można odbyć studia licencjackie na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa, inżynierii zarządzania lub inżynierii w systemie dualnym. Oprócz tradycyjnych bloków teoretycznych na uniwersytecie są też zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwie. Dualny system studiów w Grupie Weber umożliwia pogłębianie w praktyce teoretycznych treści studiów w rzeczywistych projektach oraz integrację z naszym innowacyjnym środowiskiem biznesowym. Oprócz świetnych perspektyw zawodowych dualny system studiów daje jeszcze jedną korzyść: W przeciwieństwie do zwykłego toku studiów student, jako pracownik naszego przedsiębiorstwa, otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie.

Quick Facts

Grupa docelowa:

 • Każdy kto ma przynajmniej świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższej szkole zawodowej

Zalety:

 • Integracja z przedsiębiorstwem od samego początku
 • Intensywne pogłębianie wiedzy teoretycznej w praktyce
 • Niezależność finansowa
 • Znakomite perspektywy na rozwój kariery i zawodowy

Oferta:

 • Studia licencjackie lub magisterskie
 • Oferowane kierunki studiów licencjackich: Inżyniera zarządzania ze specjalizacją Budowa maszyn, Inżynieria zarządzania ze specjalizacją Zarządzanie przedsiębiorstwami średniej wielkości
 • Dyplom szkoły wyższej honorowany na całym świecie: licencjat BBAE lub BBA
 • Oferowane kierunki studiów: w uzgodnieniu
 • Dyplom szkoły wyższej honorowany na całym świecie: magister inżynier lub magister nauk
  Future Talents

  Future Talents

  Najlepsze historie pisze życie ... i nasi stażyści.

  Grupa Weber kształtuje przyszłość – a przyszłością są nasi pracownicy. Odkryj na naszym blogu zwykły dzień pracy z punktu widzenia naszych stażystów z zakładu w Dillenburgu.

  Praca pracy nierówna, jak wykształcenie nierówne wykształceniu. A któż by się lepiej nadawał do oceny poziomu kształcenia w Grupie Weber, niż nasi właśni praktykanci? Na tym blogu, w krótkich relacjach, filmach i opowiadaniach, przybliżą Wam bezpośrednio i autentycznie możliwości kształcenia u nas.

  Future Talents