Unsere Werte: Nachhaltigkeit

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialne gospodarowanie. Dla nas to coś więcej, niż modne hasło.

Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom stawianym nowoczesnym i zrównoważonym dostawcom koncepcji i partnera systemowego w dziedzinie wysokiej klasy produktów formowania wtryskowego z tworzywa sztucznego.

Środowisko i energia

W naszym własnym interesie leży troskliwe postępowanie ze środowiskiem naturalnym, którego sami jesteśmy elementem. Proekologiczne i zrównoważone postępowanie oraz wspieranie procesów energooszczędnych są dla nas rzeczą oczywistą – począwszy od stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów i technologii poprzez świadome wykorzystywanie ograniczonych zasobów aż po zasadę „unikania odpadów przed ich ponownym wykorzystaniem”. Stała poprawa w każdym dziale przedsiębiorstwa jest mocno zakorzeniona w naszych wartościach. Nasz system zarządzania energią i środowiskiem realizuje taką politykę. Nasze starania wykraczają daleko poza minimum wymagane przez prawo.

Dokumentacja zużycia energii, nieustanna weryfikacja możliwości oszczędnego gospodarowania zasobami i coroczne wytyczanie wymiernych celów na rzecz poprawy bilansu klimatycznego to tylko kilka przykładów naszych starań. Nasz system zarządzania procesami biznesowymi stanowi rzetelną podstawę do implementowania, zrównoważonej realizacji i stałego usprawniania procesów. Ponadto od kilku lat pracowaliśmy nad realizacją celu, aby zneutralizować emisję CO2 w eksploatacji całej naszej floty i systemów spalania gazu ziemnego.

System zarządzania energią uzyskał certyfikaty ISO 50001 i ISO 14001.

 • ISO 50001 (PDF)

  ISO 50001 (PDF)

  268 KB
 • ISO 14001 (PDF)

  ISO 14001 (PDF)

  268 KB
 • ISO 14001 Legnica, Polen (PDF)

  ISO 14001 Legnica, Polska (PDF)

  308 KB
 • ISO 14001 Suzhou, China (PDF)

  ISO 14001 Suzhou, Chiny (PDF)

  413 KB

Chciałbyś wesprzeć nasze działania? Czekamy na Twoje sugestie pod adresem info(at)weber-group.com bądź pod numerem telefonu +49 2771 394-0.

Surowce pochodzące z regionów objętych konfliktami

W 2010 roku Amerykański Kongres uchwalił ustawę „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” (Dodd-Frank Act). Są w niej zapisane między innymi także uregulowania dotyczące tak zwanych surowców z obszarów objętych konfliktami. W rozumieniu ustawy Dodd-Frank surowce z regionów objętych konfliktami to tantal, cyna, wolfram (oraz jego rudy) i złoto. Jednakże tylko wtedy, gdy ich pozyskiwanie lub handel przyczyniają się do finansowania/wspierania grup zbrojnych w Demokratycznej Republice Konga lub w państwach sąsiednich. W tym przypadku wydobywanie tych surowców może być związane z poważnym pogwałceniem praw człowieka.

Ustęp 1502 ustawy Dodd-Frank i postanowienia U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) wymagają od przedsiębiorstw podlegających nadzorowi SEC corocznego przedkładania dokumentacji, czy ich produkty zawierają surowce z regionów objętych konfliktami, które są „niezbędne do funkcjonowania lub produkcji” tych produktów.

Wprawdzie Grupa Weber nie podlega nadzorowi SEC i dlatego nie jest prawnie zobowiązana do spełniania wymagań ustępu 1502 ustawy Dodd-Frank dotyczącej surowców z regionów objętych konfliktami, jednak pragniemy w stosowany sposób wspierać naszych klientów – podlegających postanowieniom SEC w ustępie 1502 – w wypełnieniu ich zobowiązania do składania raportów.

Oświadczenie Grupy Weber dotyczące surowców z regionów objętych konfliktami

Grupa Weber czyni wszystko, aby nie wykorzystywać materiałów zawierających surowce z regionów objętych konfliktami. Właśnie po to wdrożyliśmy procesy pozwalające ustalić, w których z naszych produktów wykorzystywane są surowce należące do kategorii „surowców pochodzących z regionów objętych konfliktami”. Oprócz "3TG" (tantal, cyna, wolfram i złoto) w łańcuchu dostaw śledzimy również minerały: kobalt i mikę. W tym celu żądamy od naszych dostawców, aby poświadczali pochodzenie dostarczanych surowców. W ten sposób zapewniamy wysoki stopień transparentności w ramach naszego łańcucha zaopatrzeniowego.

Uważnie analizujemy również przyszłe zmiany w prawie lub wymagania klientów dotyczące minerałów z regionów objętych konfliktami i w razie potrzeby uwzględniamy je w naszych procesach. Ze względu na ogromną liczbę oferowanych produktów i wysoki stopień złożoności odpowiednich łańcuchów zaopatrzeniowych mamy do czynienia z trudnym i nieprzerwanym procesem. Będziemy kontynuować ścisłą współpracę z klientami, dostawcami i innymi zainteresowanymi pod kątem stosowania się do naszych zasad i znajdowania praktycznych rozwiązań, a także rozwijać politykę zrównoważonego rozwoju.