Unsere Werte: Soziale Verantwortung

Odpowiedzialność społeczna

Inwestujemy w przyszłość. A tym samym w naszych pracowników i w społeczeństwo.

Naszym największym kapitałem są nasi pracownicy. Dlatego kultura naszego przedsiębiorstwa jest nacechowana innowacjami, jakością i współpracą. Jako przedsiębiorstwo działające i odnoszące sukcesy w skali globalnej jesteśmy jednak świadomi także naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne w trzecim pokoleniu wspólnicy i zarząd firmy poczuwają się do odpowiedzialności, by podnosić wartość naszej firmy poprzez wzrost zyskowności. Do naszych zadań należy przyswajanie naszym pracownikom na całym świecie poszanowania wartości, troski, zaufania i odpowiedzialności. Bowiem bez naszych wysoko wykwalifikowanych, umotywowanych i oddanych pracowników trwały sukces nie byłby możliwy. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby być dla naszych pracowników stabilnym, atrakcyjnym i innowacyjnym pracodawcą. Chcemy mianowicie, aby każdy miał szansę urzeczywistniania siebie w naszej firmie i stać się częścią ogromnej wspólnoty.

Jednak Zarząd Grupy Weber jest świadom także, że ponosi odpowiedzialność nie tylko wobec swoich pracowników, lecz także wobec społeczeństwa. Dlatego rodzina właścicieli wspiera regionalne i ponadregionalne instytucje, udzielając aktywnej i/lub finansowej pomocy.

Nasi pracownicy – wzajemna wymiana wartości

Kto dużo oczekuje, musi też być gotów samemu dać wiele. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, by stworzyć naszym pracownikom motywujące i inspirujące środowisko pracy.

Aby każdy pracownik – na swoim stanowisku – w pełni potrafił pojąć i ocenić zasięg własnych działań i swoją odpowiedzialność wobec klienta, swojego menedżera i kolegów w zespołach i działach, dbamy o intensywną i transparentną komunikację. Każdy z osobna powinien zrozumieć, jaką rolę on i jego otoczenie pełnią w strukturze przedsiębiorstwa. Właśnie w tym celu zarząd firmy i kierownictwo stworzyło niezbędne warunki ramowe. Cel: Motywacja i identyfikacja naszych pracowników ze swoimi zadaniami musi być utrzymywana na wysokim poziomie, aby sami z siebie dążyli do jak najlepszych efektów. Tę panującą w przedsiębiorstwie harmonię, zgodną ze sloganem naszej marki „Fascynacja firmą Weber – żyć i przeżywać”, odczuwają i dostrzegają nasi klienci także w jakości, niezawodności i innowacyjności.

Cenimy różnorodność naszych pracowników i próbujemy wspierać każdego, kierując się jego indywidualnymi zdolnościami. Wspieramy w ten sposób nie tylko poszczególne charaktery, lecz także całe zespoły i działy. Zarząd i kadry menedżerskie są świadome ciągłych wyzwań i nieustannego przeobrażania się rynków. Nie postrzegamy jednak tego jako problemu, lecz jako szansę, którą musimy wykorzystać. Nakłaniamy swoich pracowników do udoskonalania tego, co już sprawdzone i urzeczywistniania nowości – w nieustającym procesie optymalizacji.

 

Nasz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest ukierunkowany na dobro naszych pracowników i potwierdzony certyfikatem ISO 45001.

  • ISO 45001 Dillenburg (PDF)

    273 KB
  • ISO 45001 Legnica (PDF)

    311 KB

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Rodzina właścicieli jest świadoma swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Wyraża się ona w formie wpłacanych datków i aktywnej pomocy.

Rodzina wspólników Zipp jest świadoma swojej odpowiedzialności społecznej. Wyraża się ona w formie wpłacanych datków i aktywnej pomocy. Wspieramy instytucje społeczne, sportowe, medyczne i edukacyjne oraz przedsięwzięcia i projekty w rejonie naszego niemieckiego zakładu i na całym świecie.

Pomagamy jednak też, gdzie tylko możemy, pojedynczym ludziom, których losy w szczególny sposób nas poruszają i wzruszają. Oferując swoją pomocą, czy to finansową czy czynną, zawsze najpierw nawiązujemy osobisty kontakt z organizacjami lub pojedynczymi ludźmi, abyśmy mogli być pewni, że pomoc dotrze tam, gdzie jest potrzebna.

Te organizacje, stowarzyszenia i ci ludzie to część tych, którzy już dzisiaj mogą liczyć na naszą pomoc: